Jste architekt ?
Zkuste si založit portfolio

Podmínky používání webu Open Architecture

Registrací a užíváním webových stránek Open Architecture dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Open Architecture a registrovaným návštěvníkem (uživatelem).

Stručný souhrn pravidel

Open Architecture je místem, kde si architekti a designéři mohou zdarma vytvořit portfolio svých projektů. Ostatní uživatelé si tyto projekty mohou prohlížet, hodnotit a přidávat k nim komentáře.

Zájemci o služby architekta si mohou na webových stránkách Open Architecture zdarma vytvořit inzerát s poptávkou po službách architekta.

Provozovatel stránek Open Architecture není zodpovědný za obsah prezentovaných prací ani inzerátů.

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), které definují vztahy mezi uživateli a provozovatelem webových stránek OpenArchitecture.cz.

Provozovatelem internetových stránek Open Architecture je:

Ing. Tomáš Bilka
IČ: 88725057
Praha, Česká republika

e-mail: tomas.bilka(zav)openarchitecture.cz

(dále jen „Provozovatel“)

a

osoba, která se zaregistruje na OpenArchitecture.cz

(dále jen „Uživatel“)

uzavírají toto smluvní ujednání, kdyProvozovatel umožňuje registrovanému Uživateli používat webové stránky Open Architecture za účelem prezentace projektů nebo zadání inzerátu.

I. Definice pojmů

V Podmínkách jsou využívány následující pojmy s příslušnou definicí:

Architekt

Osoba, která se registruje jako Architekt. Osoba může zastupovat i skupinu vícero osob (firma, ateliér), pokud má od této skupiny prokazatelný souhlas. Architekt prezentuje svoje Projekty nebo Projekty zastupované firmy/ateliéru nebo může přispívat do diskuzí pod návrhy ostatních architektů.

Zadavatel

Osoba, která se registruje jako Zadavatel inzerátu. Zadavatel na stránkách Open Architekture může zdarma vyvěsit Inzerát.

Projekt

Soubor fotografií, vizualizací a dalších podkladů se společným tématem, kterými Architekt prezentuje svoji práci. Prezentované projekty mají výlučně architektonický nebo designérský obsah.

Obrázky

Fotografie, vizualizace a dalších podklady, které Architekt nahrává do Projektu na stránkách Open Architecture. Prezentované obrázky mají výlučně architektonický nebo designérský obsah.

Inzerát

Inzerát, který Zadavatel zveřejnil na stránkách Open Architecture. V Inzerátu poptává služby architekta nebo designera.

Dílo třetí strany

Jedná se o hodnoty, které vytvořila jiná osoba. Může jít o obrázky, fotografie, vektorové soubory, textové soubory, umělecká díla a jiné formy prací třetí strany. Na tato díla se vztahují vlastnická a autorská práva třetí strany.

Zrušení projektu

Projekt je jednou ze smluvních stran smazán. Není tak viditelný pro žádného uživatele stránek Open Architecture.

II. Podmínky užívání

i. Architekt

Architekt má k profilu a jeho editaci plný přístup. Projekty ve svém profilu může přidávat, libovolně upravovat a mazat.

Architekti se zavazují neprezentovat na webu Open Architecture obrázky, které by nebyly jejich vlastním dílem nebo dílem, na kterém se podíleli. V případě spoluautorství je nutné uvést i ostatní autory. Architekti jsou zcela odpovědní za vložené návrhy. Je zakázáno nahrávat obrázky, které porušují autorská práva.

ii. Zadavatel

Zadavatel má k profilu a jeho editaci plný přístup. Jím zadané Inzeráty může libovolně editovat a mazat.

Zadavatel je povinen uvádět do inzerátu pouze pravdivé údaje.

iii. Společné podmínky

Účet na Open Architecture lze zrušit zasláním žádosti na emailovou adresu Provozovatele.

Registrací a užíváním webových stránek Open Architecture dává Uživatel souhlas s těmito Podmínkami.

III. Právo smazání obsahu/účtu

Ke smazání projektu může dojít jak ze strany Architekta, tak ze strany Provozovatele.

Provozovatel může smazat libovolný Projekt především v případě, že Projekt zásadně porušuje některé z ustanovení těchto Podmínek, dobrých mravů nebo ho shledává výrazně nekvalitní (např. porušení autorských práv, nevhodnému obsahu atp.).

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře v diskuzích, které považuje za nevhodné. O důvodech smazání bude informovat na vyžádání.

IV. Svolení k užití fotografií

Vložením fotografií dává Architekt Provozovateli práva a souhlas k užití Obrázků vložených do Projektů k propagačním účelům webových stránek Open Architecture a to do doby, dokud nebude daný Projekt smazán libovolnou smluvní stranou.

Propagace zahrnuje především fotografie na hlavní stránce Open Architecture a na facebookových stránkách Open Architecture (https://www.facebook.com/pages/Openarchitecture/125515934292877). V ostatních případech si provozovatel Open Architecture vyžádá písemný souhlas Architekta, z jehož Projektu chce Obrázek použít. Při každém využití Obrázků k propagaci je zachována informace o autorství (uvedeno jméno Architekta nebo název autorského ateliéru).

Nezaručujeme, že se Projekt nebo některý jeho Obrázek objeví na propagačních (tj. nejvíce viditelných a exponovaných) částech webu Open Architecture (např. na hlavní stránce).

V. Ochrana osobních údajů

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout dalším stranám pouze v případech stanovených zákony České Republiky.

Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem webových stránek Open Architecture.

VI. Závěrečná ustanovení

Uživatelé webových stránek Open Architecture jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění. (Naším cílem je Vás vždy o změně předem informovat, ale chceme se vyhnout hromadnému zasílání informací na email. Na optimálním řešení pracujeme.)

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu. Samozřejmě naším osobním zájmem je data uchovávat všechny v nahrané kvalitě a obejít se bez výpadků provozu.

Tyto Podmínky jsou platné od 1. 6. 2013

Pošlete nám vzkaz

Čteme vše, nebráníme se ničemu :)
Kontakty
Podmínky užití
Project administration provided by HostedRedmine
Copyright © 2013 All Rights Reserved Developed by OpenArchitecture